Apám háborús történetében számtalan homályos, ellentmondásos pont van. Elbeszéléseiből tudom, hogy ott volt Budapest ostromakor, de akkor hogyan kerülhetett ki az ostromlott városból, egészen az osztrák határig, ahol a paritzánok közé keveredett? Mert szó sem volt valamiféle tudatos dezertálásról. Ahogy elmesélte, a partizánok a rajz mappájával mókás, bolondos alaknak tartották, és nagyon örültek annak, hogy lerajzolta őket. Papírja van arról, hogy hadifogly volt, miközben ez lehetetlen, mivel az állítólagos hadifogság időszakába bele esik a partizánoknál töltött tíz nap. Valamit mesélt arról, hogy ukrán asszonyok kikérték dolgozni, mert ukrajnában esett hadifogságba. De akkor milyen minőségben volt jelen a későbbiekben Magyarországon? Katona ruhában járt, mert nem volt más ruhája, de akkor miképpen úszta meg a katonai rendőrséget ilyen öltözetben? Csupa kérdőjel, és sose kapunk már rá választ.

Útban a limanovai csatatérre 1
Útban a limanovai csatatérre 2
Katonakönyv fénykép
Katonakönyv fénykép hátulja
Fénykép köpenyben
Bajtársak között
Haditudósítólaktanya
Karai Gyulával
Lengyel felkelők között
A limanovai emlékhelynél